10. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Yarışması Ödülü

Ana Sayfa/10. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Yarışması Ödülü
10. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Yarışması Ödülü 2018-09-22T18:55:56+03:00

OMEP, Erken Çocukluk Eğitimi Dünya Organizasyonu gururla duyurur…

 

Öğrenciler için ödül duyurusu ve başvuru formu için: https://drive.google.com/open?id=1rOZc56GyNKVFq1UuFzBPNm4v4hEAuWhX

 

Öğrenci olmayanlar için duyuru ve başvuru formunda olması gerekenler aşağıda açıklanmıştır: 

 

10. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM YARIŞMASI ÖDÜLÜ

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim (SKE), OMEP’in öncelikleri arasına girmektedir. 2010’dan bu yana OMEP Dünya, üyeleri tarafından dünya çapında gerçekleştirilen olağanüstü SKE projeleri için yarışmalara seyahat ödülü açısından destekleyici olmuştur.

 

2019 SKE Ödülü için Yönergeler

 1. Proje önerileri, 15 Mart 2019 tarihine kadar Dr. Ingrid Pramling Samuelsson ingrid.pramling@ped.gu.se ve Glynne Mackey glynne.mackey@canterbury.ac.nz adreslerine e-postayla gönderilmelidir.
 2. Önerilen projeler (a) küçük yaştaki çocuklar (0-8) ile doğrudan çalışma (6 yaşından küçük çocukların tercih edilmesi beklenmektedir), (b) hizmet öncesi veya hizmetiçi erken çocukluk döneminde çalışan öğretmenlerin eğitimi ile ilgili olmalıdır.
 3. Proje önerileri, Haziran 2018’den itibaren tamamlanmış, hala devam eden ya da yakın zamanda başlayacak projeleri kapsamaktadır. Projelerin Haziran 2019’e kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.
 4. Proje faaliyetleri ve çıktıları, özellikle bir veya daha fazla sürdürülebilirlik bileşeniyle ilgili olmalıdır: (a) sağlıklı ortamlar; (b) uygulanabilir ekonomiler ve / veya (c) adil, adaletli ve barışçıl toplumlar.
 5. Proje önerileri, İngilizce olarak sunulmalı ve birlikte gönderilen Proje Öneri İsteği formundaki (aşağıda) talep edilen tüm bilgileri içermelidir.
 6. Proje önerileri, OMEP’in SKE Komitesi tarafından incelenecektir.
 7. Bir seçim kriteri olarak coğrafi temsil dikkate alınarak, her bölgeden bir tane olmak üzere, 1 ile 5 proje arasından ödül için seçim yapılacaktır.(Afrika, Asya-Pasifik, Avrupa, Latin Amerika ve Kuzey Amerika ve Karayipler)
 8. Kazanan (lar) 1 Mayıs 2019 tarihinde haberdar edilecektir.

 

Ödül SAHİPLERİNİN TANINIRLIĞI

Ödül sahipleri Panama’da 24-26 Haziran 2019’da gerçekleştirilecek olan 2019 Dünya Toplantısı ve Konferansının genel kurul toplantısında sertifika alacaklardır. Ödül kazananların ayrıca, konferansta yaptıkları çalışmaları paralel bir oturumda sunmaları beklenmektedir. Kazanan projeler Dünya OMEP web sitesinde tanıtılacak ve/ya da SKE Kaynak bankasına eklenecektir.

Eğer ödül sahipleri konferansa katılamıyorsa, sertifikaları onlara postalanacaktır. Projeleri Dünya OMEP web sitesinde açıklanacaktır.

Tüm ödül kazananlara ayrıca, OMEP’in dünya genel başkanından bir teşekkür mektubu ve tebrik mektubu verilecektir.

10. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM YARIŞMASI ÖDÜLÜ

PROJE ÖNERİ İSTEĞİ FORMU

 

Tüm proje önerileri İngilizce olarak sunulmalı ve aşağıdakilerin hepsini içermelidir:

 

 1. Bir kapak sayfası şunları içermelidir:

Proje liderinin ismi, kurumsal bağlılığı ve iletişim bilgileri ve proje liderinin OMEP Milli Komitesi’nin adı

Projeye katılan diğerlerinin isimleri ve kurumsal üyelikleri ve ayrıca her bir proje katılımcısının ait olduğu OMEP Milli Komitesinin isimleri

Projenin başlığı

Proje liderinin OMEP Milli Komitesi Başkanı’nın imzası

Proje için hedeflenen katılımcıların sayısı ve yaşları (eğer katılımcılar çocuk ise),

 1. Özet: Proje katılımcılarını, hedefleri, faaliyetleri ve sonuçları hakkında en fazla 250 kelime yazılmalıdır. Sürdürülebilirliğin bir veya daha fazla bileşeni ile ilgili olduğu açık bir şekilde anlaşılmalıdır.
 2. Tamamlanmış veya öngörülmüş faaliyetler ve sonuçlar da dâhil olmak üzere projenin tanımı en fazla 2 sayfa olmalıdır.
 3. Proje hâlihazırda uygulanmış olmalı ve tamamlanmalı veya Haziran 2019’e kadar önemli sonuçların üretmiş olması gerekmektedir.

Proje önerisi,  SKE açısından projenin devamının nasıl sağlanacağını da kısa bir ifade ile içermelidir.

Proje küçük çocukların yaparak deneyerek öğrenmelerine fırsat tanıyan çalışmaları, çocuklar için SKE materyallerini, ya da erken çocuklukta öğretmen eğitiminde kullanılabilecek etkinlikleri ya da materyalleri içerebilir.

 1. Proje çocuklarla yapılacak bir araştırmayı içeriyorsa, proje önerisi, çalışmanın ulusal standartlara ve insan deneklerin korunması için onay gerekliliklerine ve çocuk katılımcıların özel korunmasına uyduğuna dair güvence içermelidir.
 2. Proje önerileri, 15 Mart 2019 tarihine kadar bir e-posta eki ile OMEP SKE Koordinatörü ve UNESCO SKE ve Erken Eğitim Başkanı Ingrid Pramling Samuelsson’a ingrid.pramling@ped.gu.se ve Glynne Mackey’e glynne.mackey@canterbury.ac.nz gönderilecektir.

 

Gönderi Son Teslim Tarihi: 15 Mart 2019

 Sorularınızı aşağıdaki  e-posta adreslerinden Dr. Pramling Samuelsson ve Glynne Mackey’ye gönderebilirsiniz.

 

Dr. Ingrid Pramling Samuelsson

OMEP SKE Koordinatörü ve UNESCO SKE ve Erken Eğitim Başkanı

ingrid.pramling@ped.gu.se

Glynne Mackey, SKE Proje Heyeti

 glynne.mackey@canterbury.ac.nz