11. Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Yarışması Ödülü

Ana Sayfa/11. Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Yarışması Ödülü
11. Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Yarışması Ödülü 2019-10-14T18:25:39+03:00

 

 

Bu yıl geçen yılda olduğu gibi OMEP Dünya Erken Çocukluk Eğitimi Organizasyonunun Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim ile ilgili iki farklı ödül çağrısı var. Biri bizler diğeri ise lisan ve lisansüstü öğrenciler için. Aşağıda ödül duyurularının Türkçelerini sırayla bulabilirsiniz. Fakat yapılan çağrının asıl metinlerine ve proje öneri formlarına aşağıda linklerden ulaşabilirsiniz.

Ödül duyurusu- İngilizce çağrı metni: https://drive.google.com/open?id=1mdWBaoocafr0eXkChuTTJAlCg_kMXllO

Ödül Duyurusu- İngilizce proje öneri formu : https://drive.google.com/open?id=1glO4RGjSznoFF0DBGvayPPvKogfcAIAS

Öğrenciler için ödül duyurusu- İngilizce çağrı metni: https://drive.google.com/open?id=1J6xyrgqzZSMQZC-9_w9nuNL5MDbHKb7V

Öğrenciler için ödül duyurusu- İngilizce Proje öneri başvuru formu: https://drive.google.com/open?id=1nbO0OG6zIWpbPWsYkfsOnRXpSgBIYzYk

 

 

11. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM YARIŞMASI ÖDÜLÜ

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim (SKE), OMEP’in öncelikleri arasına girmektedir. 2010’dan bu yana OMEP Dünya, üyeleri tarafından dünya çapında gerçekleştirilen olağanüstü SKE projeleri için yarışmalara seyahat ödülü açısından destekleyici olmuştur.

2020 ödülü için siz tüm OMEP üyelerimizi proje önerilerini göndermeye davet ediyoruz.

 

2020 SKE SEYAHAT Ödülü YARIŞMASI için Yönergeler

 

 1. Proje önerileri İngilizce dilinde olmalıdır ve SKE Ödülü Öneri Formundaki tüm bilgileri içermelidir.
 2. Öneriler 13 Mart 2020’ye kadar e-posta yolu ile ulaştırılmalıdır. Son gönderim tarihinden sonra gelen öneriler kabul edilmeyecektir. Gönderimle ilgili detaylı bilgiler aşağıdadır.
 3. Önerilen projeler (a) küçük yaştaki çocuklar (0-8) ile doğrudan çalışma (6 yaşından küçük çocukların tercih edilmesi beklenmektedir), (b) hizmet öncesi veya hizmetiçi erken çocukluk döneminde çalışan öğretmenlerin eğitiminde sürdürülebilir kalkınma ile ilgili olmalıdır.
 4. Öneriler yakın zamanda yapılmış ya da devam eden projeler olmak üzere (a) 2017 ile 13 Mart 2010 tarihleri arasında yürütülmüş (b) Haziran 2020’ye kadar önemli sonuçların üretileceği ya da tamamen bitirileceği öneriler olmalıdır. Proje önerileri proje çalışmalarını, katılımcı sayısını, sonuçları ve etkisine ilişkin bilgileri içermelidir.
 5. Proje çalışmaları ve sonuçları özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri# 4 ün bir yada daha fazla bileşeni ile ilişkili olmalı, mümkün olduğunca diğer hedeflere de uygun olmalıdır.
 6. Projenin amaçları, faaliyetleri, pedagojisi ve çıktıları, özellikle bir veya daha fazla sürdürülebilirlik bileşeniyle ilgili olmalıdır: (a) sağlıklı ortamlar; (b) uygulanabilir ekonomiler ve / veya (c) adil, adaletli ve barışçıl toplumlar.
 7. Seçim için bir diğer ek ölçüt (a) projenin ve ilgili çalışmalarının açık bir şekilde tanımlanması (b) nitelikli erken çocukluk eğitimi ve bakımı (EÇEB) Ile SKE uygulamalarıyla uyumlu olması  (c) yenilikçi olması (d) erken çocukluk alanıyla çok ilgili olması
 8. Proje önerileri, OMEP’in SKE Komitesi tarafından incelenecektir. Bir seçim ölçütü olarak coğrafi temsil dikkate alınarak, her bölgeden bir tane olmak üzere, 1 ile 5 proje arasından ödül için seçim yapılacaktır.(Afrika, Asya-Pasifik, Avrupa, Latin Amerika ve Kuzey Amerika ve Karayipler). Kazanan/lar Nisan 2020’de bilgilendirilecektir.

 

SEYAHAT ÖDÜLLERİ

Ödül sahipleri OMEP ‘in 2020 Dünya Konferansına seyahati için desteklenecektir. Ödül kazananların ayrıca, konferansta yaptıkları çalışmaları paralel bir oturumda sunmaları beklenmektedir.

Gönderi Son Teslim Tarihi: 13 Mart 2020

  Proje önerilerinizi 13 Mart 2020’ye kadar e-posta yolu ile ekleyerek hem  Ingrid Pramling Samuelsson  ingrid.pramling@ped.gu.se hem de  Glynne Mackey at glynne.mackey@canterbury.ac.nz.  gönderiniz.

 

Daha fazla bilgi ve güncelleme için OMEP Dünya websitemizi inceleyebilirsiniz.

www.worldomep.org

 

2. SÜRDÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM (SKE) ÖDÜLÜ YARIŞMASI

LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ ÖĞRENCİLER İÇİN

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim (SKE), OMEP’in öncelikleri arasına girmektedir. 2010’dan bu yana OMEP Dünya, üyeleri tarafından dünya çapında gerçekleştirilen olağanüstü SKE projeleri için yarışmalara seyahat ödülü açısından destekleyici olmuştur.Bugünün öğrencilerinin sürdülebilir gelecekten sorunlu olduğunu düşündüğümüz için 2019 yılında öğrenci ödül yarışmasını başlattık. OMEP olarak siz tüm öğrencileri bu yarışmanın bir parçası olmaya davet ediyoruz.

 

2020 SKE ÖĞRENCİ SEYAHAT ÖDÜLÜ YARIŞMASI İÇİN YÖNERGELER

 

 1. Proje önerileri İngilizce dilinde olmalıdır ve SKE Ödülü Öneri Formundaki tüm bilgileri içermelidir.
 2. Öneriler 13 Mart 2020’ye kadar Judith Wagner jwagner@whittier.edu ve Adrijana Visnjic Jevtic at vjevtic@ufzg.hr e-posta yolu Ile ulaştırılmalıdır. Son gönderim tarihinden sonra gelen öneriler kabul edilmeyecektir.
 3. Önerilen projelerin erken çocukluk eğitiminde SKE ile ilgili olması ve 0-8 yaş aralığındaki  çocukları (6 yaşından küçük çocukların tercih edilmesi beklenmektedir) kapsaması gerekmektedir.
 4. Öneriler yakın zamanda yapılmış ya da devam eden projler olmak üzere (a) 2019/2020 akademik yılında yürütülen  (b) Haziran 2020’ye kadar önemli sonuçların üretileceği ya da tamamen bitirileceği öneriler olmalıdır. Proje önerileri proje çalışmalarını, katılımcı sayısını (çocuk, erken çocukluk eğitimcisi, aileleler, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrenciler), sonuçları ve ilişkin bilgileri içermelidir
 5. Projenin amaçları, faaliyetleri, pedagojisi ve çıktıları, özellikle bir veya daha fazla sürdürülebilirlik bileşeniyle ilgili olmalıdır: (a) sağlıklı ortamlar; (b) uygulanabilir ekonomiler ve / veya (c) adil, adaletli ve barışçıl toplumlar.
 6. Proje önerileri İngilizce dilinde olmalıdıe ve SKE Öğrenci Ödülü Öneri Formundaki tüm bilgileri içermelidir.
 7. Proje önerileri, OMEP’in SKE Komitesi tarafından incelenecektir. Bir seçim kriteri olarak coğrafi temsil dikkate alınarak, her bölgeden bir tane olmak üzere, 1 ile 5 proje arasından ödül için seçim yapılacaktır.(Afrika, Asya-Pasifik, Avrupa, Latin Amerika ve Kuzey Amerika ve Karayipler). Kazanan/lar Nisan 2020’de bilgilendirilecektir.

 

SEYAHAT ÖDÜLLERİ

Ödül sahipleri OMEP ‘in 2020 Dünya Konferansına seyahati için desteklenecektir. Kazananlar bütün üyelerin hazır bulunduğu toplantıda bir sertifika alacaktır. Ödül kazananların ayrıca, konferansta yaptıkları çalışmaları paralel bir oturumda sunmaları beklenmektedir. Kazanan projeler OMEP’in UNESCO için hazırladığı rapora eklenecektir. Kazanan projeler Dünya OMEP web sitesine eklenecektir.

 

Gönderi Son Teslim Tarihi: 13 Mart 2020

 Proje önerilerinizi 13 Mart 2020’ye kadar e-posta yolu ile ekleyerek hem  Ingrid Pramling Samuelsson  ingrid.pramling@ped.gu.se hem de  Glynne Mackey at glynne.mackey@canterbury.ac.nz.  gönderiniz.

 

Daha fazla bilgi ve güncelleme için OMEP Dünya websitemizi inceleyebilirisiniz.

www.worldomep.org