70. OMEP Dünya Meclisi Toplantısı ve Konferansı Bildirgesi

Ana Sayfa/70. OMEP Dünya Meclisi Toplantısı ve Konferansı Bildirgesi
70. OMEP Dünya Meclisi Toplantısı ve Konferansı Bildirgesi 2018-09-04T15:13:55+03:00

BİLDİRGEDEN EYLEMLERE – OMEP 2018-2019 Eylem Planı
Prag, Çek Cumhuriyeti, 29 Haziran 2018

26 Haziran 2018’de Prag’da Dünya Meclisi tarafından onaylandı.

Yerel düzeyde çocuklar, öğretmenler, ebeveynler, yerel STK’lar ve topluluklar ile birlikte yapılabilecekler:

• Özellikle Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim ve 17. Küresel Hedef ile ilgili olarak çocuklarla ilgili daha fazla proje başlatmak, ör. bu soruları kullanarak:
– BARIŞI nasıl oyunlarda ele alırız?
– Burada sürdürülebilir olmayan nedir?
• Aşağıdaki gibi kampanyaları düzenlemek:
– 21 Eylül’de Barış İçin toplu yürüyüş
– Okul öncesi günü
– EÇEB ile ilgili sosyal medya çalışmaları
– Belediyeler ve yerel hissedarlarla toplantılar
OMEP ESD 2019 yarışmasına katılmak

Ulusal ve devlet seviyelerinde yapılabilecekler:

• EÇEB hakkında bilgilendirme ve Küresel Hedefler hakkındaki ulusal raporların incelenmesi de dahil olmak üzere 2030 Gündemine ilişkin toplantı ve konferanslara katılmak.
• 2030 Gündemi, UNCRC, EÇEB gibi, imzalanmış sözleşmelerin ve taahhütlerin uygulanması ve yatırımlarını takip etmek
• Çocukların refahını gündeme getirmek için araştırma ve yerel OMEP projelerinin sonuçlarını yaymak
• OMEP komiteleri arasında işbirlikçi ağlar kurmak ve üniversiteler ve sivil toplumla ortak projeler başlatmak
• Projelerden ve araştırmalardan iyi uygulamaların ve sonuçların paylaşılması
• Politikacılar ve paydaşlar ile seminerler düzenlemek
• İlgili temsilcilerin tüm OMEP konferanslarına davet edilmesi
• UNESCO, UNICEF ve diğer ana kuruluşlarla işbirliğini zorlamak

Dünyada ve bölgesel seviyelerde yapılabilecekler:

• BM, UNESCO, UNICEF ve Bölgesel Konseylerde OMEP’in görüşlerinin (tüzük, bildirgeler ve kararlarımızda yer alan) uygulanması
• EÇEB için BM’de on yıl savunuculuk yapmak
• Çocuklara yönelik BM Özel Oturumu için lobi çalışması yapmak
• 2030 Gündemi etrafında Bakanlar ve diğer politikacılar için toplantılara katılmak

 

FROM DECLARATIONS TO ACTIONS – Action plan for OMEP 2018-2019

Prague, Czech Republic, June 29, 2018

 

Approved by the World Assembly in Prague on June 26, 2018

On the local level with children, teachers, parents, local NGOs and communities

Starting more projects with children, especially related to Education for Sustainability and the 17 Global Goals, e.g. by using these questions:

 • How do we play PEACE?
 • What is not sustainable here?

Organizing campaigns such as:

 • March for Peace on September 21
 • Preschool Day
 • Social media about ECEC
 • Meetings with municipalities and local stake holders

Sharing good examples by writing articles to the OMEP Journals and sending projects to the OMEP Resource bank

Participating in the OMEP ESD 2019 competition

 

On the national and state levels

 • Participating in meetings and conferences on the Agenda 2030, including informing about ECEC and scrutinizing the national reports on the Global goals
 • Following the implementation and investments of signed conventions and commitments, such as Agenda 2030, UNCRC, ECEC
 • Disseminate research and results of local OMEP projects in order to put the well-being of young children on the agenda
 • Building collaborative networks between OMEP committees and starting joint projects also with universities and the civil society
 • Sharing good practices and results from projects and research
 • Organizing seminars with politicians and stakeholders
 • Inviting relevant representatives to all OMEP conferences
 • Enforcing the collaboration with UNESCO, UNICEF and other main organisations

 

On the world and regional levels

 • Applying the OMEP position (that we have in our constitution, declarations and resolutions) in UN, UNESCO, UNICEF and Regional councils
 • Advocating for a UN decade for ECEC
 • Lobbying for a UN Special Session on children
 • Participating in meetings for Ministers and other politicians around the Agenda 2030