8. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Yarışması Ödülü

Ana Sayfa/8. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Yarışması Ödülü
8. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Yarışması Ödülü 2017-03-26T02:02:51+03:00

8. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM YARIŞMASI ÖDÜLÜ
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim (SKE), OMEP’in öncelikleri arasına girmektedir. 2010’dan bu yana Dünya OMEP, üyeleri tarafından dünya çapında gerçekleştirilen olağanüstü SKE projeleri için yarışmalara destekleyici olmuştur.

2017 SKE ÖDÜLÜ İÇİN YÖNERGELER

1. Yarışma önerileri, 15 Mart 2017 tarihine kadar ingrid.pramling@ped.gu.se ve Glynne Mackey glynne.mackey@canterbury.ac.nz adreslerine e-postayla gönderilmelidir.
2. Önerilen projeler (a) küçük yaştaki çocuklar (0-8) ile doğrudan çalışma (6 yaşından küçük çocukların tercih edilmesi beklenmektedir), (b) sürdürülebilir kalkınma için eğitim materyalleri yaratma veya (c) hizmet öncesi veya hizmetiçi erken çocukluk döneminde çalışan öğretmenlerin eğitimi ile ilgili olmalıdır.
3. Proje önerileri, Haziran 2016’dan beri tamamlanan projeler, halen devam etmekte olan projeler veya yakında başlayacak projeler içindir. Hak kazanmak için projelerin 1 Haziran 2017 tarihine kadar tamamlanması gerekir.
4. Proje faaliyetleri ve çıktıları, özellikle bir veya daha fazla sürdürülebilirlik bileşeniyle ilgili olmalıdır: (a) sağlıklı ortamlar; (b) uygulanabilir ekonomiler ve / veya (c) adil, adaletli ve barışçıl toplumlar.
5. Proje önerileri, İngilizce olarak sunulmalı ve birlikte gönderilen Proje Öneri İsteği formundaki (aşağıda) talep edilen tüm bilgileri içermelidir.
6. Proje öneriler, OMEP’in ESD Eğitim Komitesi tarafından incelenecektir.
7. Her OMEP bölgesinden (Afrika, Asya-Pasifik, Avrupa, Latin Amerika ve Kuzey Amerika ve Karayipler) birden fazla proje olmayan 1 ila 5 arasında projeler ödül için seçilecek.
8. Kazanan (lar) 1 Mayıs 2017 tarihine kadar haberdar edilecektir.

ÖDÜL SAHİPLERİNİN TANINIRLIĞI

Ödül sahiplerine, 19-24 Haziran 2017 tarihleri arasında Hırvatistan’ın Opatija kentindeki 2017 Dünya Meclisi ve Konferansı genel kurul toplantısında bir sertifika verilecektir. Ödül sahipleri, konferans sırasında paralel bir oturumda çalışmalarını sunmaya davet edilecektir. Kazanan projeler Dünya OMEP web sitesinde açıklanacaktır.

Ödül alanlar konferansa katılamıyorsa, sertifikaları kendilerine postalanacaktır. Projeleri Dünya OMEP web sitesinde açıklanacaktır.

Tüm ödül sahiplerine ayrıca bir onay mektubu ve OMEP’in dünya başkanından tebrikler gönderilecektir.
NOT: Şu an için bir para ödülü ya da seyahat masrafları ya da azaltılmış bir konferans kayıt ücreti gibi diğer değerlendirmeler için ayrılabilecek herhangi bir fon yoktur. Bununla birlikte, eğer fon sağlanabilecek olunursa, OMEP ulusal komitelerine ve teklif sunanlara bilgi verilecektir.

Tüm proje önerileri İngilizce olarak sunulmalı ve aşağıdakilerin hepsini içermelidir:

1. Bir kapak sayfası şunları içermelidir:

Proje liderinin ismi, kurumsal bağlılığı ve iletişim bilgileri ve proje liderinin OMEP Ulusal Komitesi’nin adı

Projeye katılan diğerlerinin isimleri ve kurumsal üyelikleri ve ayrıca her bir proje katılımcısının ait olduğu OMEP ulusal komitesinin isimleri

Projenin adı

Proje liderinin OMEP Ulusal Komitesi Başkanı’nın imzası

2. Proje için hedeflenen katılımcıların sayısı ve yaşları,

3. Özet: Proje katılımcılarını, hedefleri, faaliyetleri ve sonuçları hakkında en fazla 250 kelime yazılmalıdır. Sürdürülebilirliğin bir veya daha fazla bileşeni ile ilgili olduğu açık bir şekilde anlaşılmalıdır.

4. Tamamlanmış veya öngörülmüş faaliyetler ve sonuçlar da dâhil olmak üzere projenin tanımı en fazla 2 sayfa olmalıdır.

Proje son 12 ay içinde tamamlanmış olabilir, sürmekte olabilir veya planlama aşamasında olabilir. Her durumda, proje 1 Haziran 2017 tarihine kadar tamamlanmalıdır.

Proje küçük çocukların yaparak deneyerek öğrenmelerine fırsat tanıyan çalışmaları, çocuklar için SKE materyallerini, ya da erken çocukluk döneminde öğretmenlik yapan eğitimcilerin eğitiminde kullanılabilecek etkinlikleri ya da materyalleri içerebilir.

5. Proje çocuklarla yapılacak bir araştırma içeriyorsa, proje önerisi, çalışmanın ulusal standartlara ve insan konularının korunması için onay gerekliliklerine ve çocuk katılımcıların özel korunmasına uyduğuna dair güvence içermelidir.

6. Proje önerinizi, 15 Mart 2017 tarihine kadar ingrid.pramling@ped.gu.se adresine e-posta eki olarak gönderiniz. Ingrid Pramling Samuelsson, ESD ve Erken Eğitimde OMEP ESD Proje Koordinatörü ve UNESCO Başkanı’dır. Ayrıca mailinizi Glynne Mackey glynne.mackey@canterbury.ac.nz ye gönderiniz.

Gönderi Son Teslim Tarihi: 15 Mart 2017

Ingrid Pramling Samuelsson’a ingrid.pramling@ped.gu.se adresinden ulaşabilirsiniz ve Glynne Mackey de glynne.mackey@canterbury.ac.nz adresinden ulaşabilirsiniz.