9. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Yarışması Ödülü

Ana Sayfa/9. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Yarışması Ödülü
9. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Yarışması Ödülü 2017-10-28T17:55:38+03:00

Organisation Mondiale Pour L´Éducation Préscolaire

Organización Mundial Para La Educación Preescolar

World Organization For Early Childhood Education

 

OMEP, Erken Çocukluk Eğitimi Dünya Organizasyonu gururla duyurur..

9. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM YARIŞMASI ÖDÜLÜ

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim (SKE), OMEP’in öncelikleri arasına girmektedir. 2010’dan bu yana OMEP Dünya, üyeleri tarafından dünya çapında gerçekleştirilen olağanüstü SKE projeleri için yarışmalara seyahat ödülü açısından destekleyici olmuştur.

2018 SKE Ödülü için Yönergeler

 1. Proje önerileri, 1 Mart 2018 tarihine kadar Dr. Ingrid Pramling Samuelsson ingrid.pramling@ped.gu.se ve Glynne Mackey glynne.mackey@canterbury.ac.nz adreslerine e-postayla gönderilmelidir.
 2. Önerilen projeler (a) küçük yaştaki çocuklar (0-8) ile doğrudan çalışma (6 yaşından küçük çocukların tercih edilmesi beklenmektedir), (b) hizmet öncesi veya hizmetiçi erken çocukluk döneminde çalışan öğretmenlerin eğitimi ile ilgili olmalıdır.
 3. Proje önerileri, (a) başvuru sırasında uygulanmış ve (b) önemli sonuçlar üretmiş veya Haziran 2018’e kadar tamamlanmış projeler için olmalıdır. Proje önerileri, proje izleme ve sonuçları hakkında bilgi içermelidir.
 4. Proje faaliyetleri ve sonuçları, özellikle 4.7 de yer alan SKE hedefinin bir veya daha fazla yönüyle ilişkilendirilmelidir:

2030 yılına kadar, tüm öğrencilerin sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir yaşam biçimleri, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, barış ve şiddet içermeyen bir kültürün teşvik edilmesi, küresel vatandaşlık ve kültürel çeşitliliğin değerini anlama ve kültürlerin sürdürülebilir kalkınmaya katkısı de dahil olmak üzere sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için gerekli bilgi ve becerileri edinmesi sağlanmalıdır.

 1. Proje faaliyetleri ve çıktıları, özellikle bir veya daha fazla sürdürülebilirlik bileşeniyle ilgili olmalıdır: (a) sağlıklı ortamlar; (b) uygulanabilir ekonomiler ve / veya (c) adil, adaletli ve barışçıl toplumlar.
 2. Proje önerileri, İngilizce olarak sunulmalı ve birlikte gönderilen Proje Öneri İsteği formundaki (aşağıda) talep edilen tüm bilgileri içermelidir.
 3. Proje önerileri, OMEP’in SKE Komitesi tarafından incelenecektir.
 4. Bir seçim kriteri olarak coğrafi temsil dikkate alınarak 1 ile 5 proje arasından ödül için seçim yapılacaktır.
 5. Kazanan (lar) 1 Mayıs 2018 tarihinde haberdar edilecektir.

SEYAHAT ÖDÜLÜ

Kazananlara OMEP’in 70. Genel Kurul Toplantısı ve Konferansı’na 25-29 Haziran’da katılmak üzere Prag’a seyahat etmeleri için yardım sağlayacaktır.

ÖDÜL SAHİPLERİNİN TANINIRLIĞI

Ödül sahipleri 2018 Dünya Konferansının açılış oturumunda sertifika alacaklardır. Ödül kazananların ayrıca, konferansta yaptıkları çalışmaları paralel bir oturumda sunmaları beklenmektedir. Kazanan projeler Dünya OMEP web sitesinde tanıtılacaktır.

9. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM YARIŞMASI ÖDÜLÜ PROJE ÖNERİ İSTEĞİ FORMU

 Tüm proje önerileri İngilizce olarak sunulmalı ve aşağıdakilerin hepsini içermelidir:

 1. Bir kapak sayfası şunları içermelidir:
 • Projenin başlığı
 • Proje liderinin ismi, kurumsal bağlılığı ve iletişim bilgileri ve proje liderinin OMEP Milli Komitesi’nin adı
 • Projeye katılan diğerlerinin isimleri ve kurumsal üyelikleri ve ayrıca her bir proje katılımcısının ait olduğu OMEP Milli Komitesinin isimleri
 • Proje liderinin OMEP Milli Komitesi Başkanı’nın imzası
 1. Proje için hedeflenen katılımcıların sayısı ve yaşları (eğer katılımcılar çocuk ise),
 2. Özet: Proje katılımcılarını, hedefleri, faaliyetleri ve sonuçları hakkında en fazla 250 kelime yazılmalıdır. Sürdürülebilirliğin 4.7 hedefinden bir veya daha fazla bileşeni ile ilgili olduğu açık bir şekilde anlaşılmalıdır.
 3. Tamamlanmış veya öngörülmüş faaliyetler ve sonuçlar da dâhil olmak üzere projenin tanımı en fazla 4 sayfa (çift satır aralığı)olmalıdır.

Proje halihazırda uygulanmış olmalı ve tamamlanmalı veya Haziran 2018’e kadar önemli sonuçların üretmiş olması gerekmektedir.

Proje önerisi, projelerin nasıl izleneceği ve sonuçların nasıl değerlendirileceği hakkında bilgileri de içermelidir.

Proje küçük çocukların yaparak deneyerek öğrenmelerine fırsat tanıyan çalışmaları, çocuklar için SKE materyallerini, ya da erken çocuklukta öğretmen eğitiminde kullanılabilecek etkinlikleri ya da materyalleri içerebilir.

 1. Proje çocuklarla yapılacak bir araştırmayı içeriyorsa, proje önerisi, çalışmanın ulusal standartlara ve insan deneklerin korunması için onay gerekliliklerine ve çocuk katılımcıların özel korunmasına uyduğuna dair güvence içermelidir.

Gönderi Son Teslim Tarihi: 1 Mart 2018

 Proje önerinizi 1 Mart 2018 tarihine kadar aşağıdaki kişilerin her ikisine de bir e-posta eki olarak gönderiniz:

Dr. Ingrid Pramling Samuelsson

OMEP SKE Koordinatörü ve UNESCO SKE ve Erken Eğitim Başkanı

ingrid.pramling@ped.gu.se

Glynne Mackey, SKE Proje Heyeti

 glynne.mackey@canterbury.ac.nz

 

Bilgi edinme

Yukarıdaki e-posta adreslerinden Dr. Pramling Samuelsson ve Glynne Mackey’ye sorularınızı gönderebilirsiniz.