Bildiri: 71. OMEP Dünya Toplantısı, Panama, 23 Temmuz, 2019

Ana Sayfa/Bildiri: 71. OMEP Dünya Toplantısı, Panama, 23 Temmuz, 2019
Bildiri: 71. OMEP Dünya Toplantısı, Panama, 23 Temmuz, 2019 2019-10-17T11:47:44+03:00

BİLDİRİ

OMEP Dünya Toplantısı, Panama, 23 Temmuz, 2019

TAAHHÜTLERİNİZİ YENİLEYİN!

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN (ÇHS) KABUL EDİLMESİNDEN SONRAKİ 30. YIL

Dünya Erken Çocukluk Eğitimi Organizasyonun (OMEP) Dünya Yönetim Kurulu üyeleri, Panama’daki 71. Dünya Meclisi’nde yer alan Ulusal Komitelerin başkanları ve delegeleri olarak Çocuk Hakları Sözleşmesinin (ÇHS)  gerçekleştirilmesinde ve uygulanmasında çocukların yüksek yararına öncelik vererek taahhüdümüze bağlıyız. ÇHS’nin yorumlanması ve uygulanması için dört yol gösterici ilke önermektedir: Çocuğun yararları, ayrımcılık yasağı hakkı, yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakkı ve ifade ve duyulma özgürlüğü.

ÇHS’yi onaylayarak, Taraf Devletlerin tüm çocuklara saygı duyması ve korunması ve çocukların insan haklarını garanti altına alması ve desteklemesi zorunludur. Ancak, hala büyük zorlukların olduğunu kabul ediyoruz. Uluslararası bağlam, küçük çocukların haklarını yerine getirmek için karşı karşıya kalacakları adaletsizlik ve haksızlıklara sahiptir. Bugün, dünya çapında çok fazla çocuk, acil eylemi gerektiren şartlar altında yaşıyor;

–     yoksulluk, eşitsizlik, kıtlık ve diğer zor koşullar altında olan çocuklar; örneğin,silahlı çatışmalar. Küçük çocuklar için her gün fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlıkları için hayati öneme sahiptir.

–     dünyanın her bölgesinde göç eden çocuklar. Kamplarda yaşayan, ailelerinden ayrılmış, hatta bazen hapsedilmiş çocuklar var.

–     iklim değişikliği, kirlilik, çevresel bozulma ve artan doğal afet sıklığından etkilenen çocuklar,

–     ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve cinsiyet ayrımcılığından etkilenen çocuklar,

–     cinsel ve emek sömürüsünden muzdarip çocuklar.

1948’den beri, OMEP barış eğitimi ve çocukların eğitim, sağlık, refah, yiyecek, barınma, bakım ve gelişim haklarının en erken yıllardan itibaren karşılanması için çalışmaktadır.

ÇHS’ye göre, çocuklar oyun oynama, sağlık, eğitim ve bakım haklarına sahiptir ve bunu mümkün kılan ortak çabalarımızdır. Eğitim, iyi eğitimli ve saygın öğretmenlere dayanır. Çocuklar ayrıca kendileriyle ilgili tüm konularda kendilerini ifade etme hakkına sahiptir. Bu nedenle, çocuklar toplumlarımızın gelişimine katılma ve sürdürülebilir bir gelecek için önemli vatandaşlardır. 2030  Gündem,, eşitlik ve ayrımcılık yapmama zorunluluğunu getirerek kimseyi geride bırakmamak amacı ile uluslararası insan hakları standartlarına dayanmaktadır. 4 numaralı sürdürülebilir kalkınma hedefi, herkes için yaşam boyu eğitimin var olmasını, erişilebilirliğini, finansal anlamda karşılanabilirliğini ve kabul edilebilirliğini ele almaktadır. Eğitim, her insanın temel bir insan hakkıdır ve diğer tüm amaç ve hakların gerçekleştirilmesinin temelidir.

Artık Taraf Devletlerin taahhütlerini yenileme, çabalarını iki katına çıkarma ve tüm çocukların haklarını yerine getirmek için ve özellikle risk altındaki en savunmasız ve çocuklar için olası tüm önlemleri alma zamanıdır. Tüm hükümetleri, çocukların güvenli bir yaşamı garanti altına almak için hemen harekete geçmelerini ve her erkek ve her kız çocuğunun potansiyellerini geliştirerek geride hiç kimseyi bırakmamalarını istiyoruz.

OMEP, erken çocukluk eğitimi ve bakımının tüm yönleriyle ilgilenen uluslararası, hükümet dışı ve kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. OMEP 1948 yılında kurulmuştur ve UN, UNESCO ve UNICE’de  danışma statüsündedir. OMEP dünyanın tüm bölgelerinde 72 ulusal komiteye sahiptir, www.worldomep.org