Blog Medium Image

Ana Sayfa/Blog Medium Image
Blog Medium Image 2012-08-08T02:54:23+03:00

Çocuklarımız ve Biz

İnsanların yetişme tarzlarında toplumsal etkilerin rolü büyüktür bu nedenle her toplumun bireyleri farklı kişilik yapısı gösterirler. Bu farklılıkların oluşmasında en önemli etken de aile yapılarının ve ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının çeşitlilik göstermesidir. Ailedeki birey sayısı, ailenin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik durumu, anne ve babaların kendilerine düşen görev ve sorumlulukların farkında olma düzeyleri, anne ve babaların kendi çocukluklarında yeterli ilgi ve sevgiyi [...]

By | Ocak 15th, 2017|Categories: Bam Teli, Blog Yazıları, Genel|Çocuklarımız ve Biz için yorumlar kapalı

Modern Dünyada Çocuk Olmak

Eğitim üzerine yazılmış hemen bütün kitaplar insanın sosyal bir varlık olduğunu vurgular. Mademki öyledir, o zaman öncelikle toplum ve toplumun içinde olduğu sosyal hayata bakmak, onun getirdiği koşullar üzerinde durmak, özellikle de “Son yıllarda ne geldi dünya çocuklarının başına? Neler yaşıyorlar? …” diye incelemek gerekir… Son yıllarda çocukların karşılaştıkları, tesiri altında kaldıkları başlıca üç değişim alanının var olduğunu görüyoruz… Bunlardan [...]

By | Ocak 15th, 2017|Categories: Bam Teli, Blog Yazıları, Genel|Modern Dünyada Çocuk Olmak için yorumlar kapalı