Çocuklarımız ve Biz

Ana Sayfa/Bam Teli, Blog Yazıları, Genel/Çocuklarımız ve Biz

Çocuklarımız ve Biz

İnsanların yetişme tarzlarında toplumsal etkilerin rolü büyüktür bu nedenle her toplumun bireyleri farklı kişilik yapısı gösterirler. Bu farklılıkların oluşmasında en önemli etken de aile yapılarının ve ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının çeşitlilik göstermesidir.

Ailedeki birey sayısı, ailenin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik durumu, anne ve babaların kendilerine düşen görev ve sorumlulukların farkında olma düzeyleri, anne ve babaların kendi çocukluklarında yeterli ilgi ve sevgiyi alıp almama durumları ve insan olarak nitelikleri ve özellikleri gibi faktörler ailelerin çocuklarına karşı tutumlarını etkileyen faktörlerdir.

Ebeveyn tutumlarını etkileyen etmenler konusunda farklı ülkelerde yapılan araştırmalarda farklı sonuçlar çıkmış olsa bile çocukluğunda sevgi, hoşgörü görmüş, demokratik ailelerde yetişmiş, öğrenmeye açık, insanları ve doğayı seven, sorumluluk sahibi, kişilik yapısı sorunlu olmayan bireylerin tutumlarının hangi toplumda olursa olsun sağlıklı ve istenen tarzda olduğu bulunmuştur.

Çocukla ana-babasının iyi ya da kötü günleri birarada geçirmek amacıyla beraber olmaları aslında basit bir olaydır. Çocuğun bunda bir seçim hakkı yoktur. Ana-babanın çocukların nasıl bir insan olacağını tayinde seçim hakkı, başlangıçta çocuğunkinden de sınırlıdır. Ana-baba çocuk yapmayı planlarken bir seçim yapmakta fakat çocuğa geçirecekleri genleri planlayamamaktadırlar. Kalıtım ise hiçbir ana-babanın çocuğunun genotipini önceden açıkça bilemeyeceği kadar karmaşık bir olgudur.

Ayrıca her çocuğun bebeklikten başlayarak kendine özgü bir mizaca ve davranış biçimine sahip olduğu bilinmektedir. Bütün koşulları aynı olsa bile, daha doğuştan neşeli, çevresine kolayca uyabilen, hayatın hergünkü gerçeklerine kolayca ayak uydurabilen bir çocuğa, bu nitelikleri bulunmayan bir çocuktan daha kolay bakılır. Anne-babanın kişilik ve karakter yapıları ne olursa olsun, gözüpek bir bebeğe karşı davranışı ile zayıf ve duygulu bir bebeğe karşı davranışı arasında ister istemez büyük bir fark olacaktır.

By | 2018-05-23T13:15:05+03:00 Ocak 15th, 2017|Categories: Bam Teli, Blog Yazıları, Genel|Çocuklarımız ve Biz için yorumlar kapalı

About the Author: