“İyi Bir Başlangıç İçin Öğretmen Niteliği” Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

Ana Sayfa/“İyi Bir Başlangıç İçin Öğretmen Niteliği” Çalıştayı Sonuç Bildirgesi
“İyi Bir Başlangıç İçin Öğretmen Niteliği” Çalıştayı Sonuç Bildirgesi 2017-10-28T18:00:56+03:00

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5. ULUSLARARASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ-OMEP TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ

“İyi Bir Başlangıç İçin Öğretmen Niteliği” Çalıştayı

18.10.2017, Çarşamba

Sonuç Bildirgesi

18-19-20 Kasım 2016 tarihlerinde Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği’nin öncülüğünde ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği, Özel Okul Öncesi ve Etüt Eğitim Kurumları Birliği Derneği ve Eskişehir Kent Konseyi işbirliğinde “Erken Çocukluk Dönemi Farkındalık Çalıştayı”nı Eskişehir’de düzenlenmiştir. Yapılan bu çalıştay sonucunda tüm grupların raporlarının buluştuğu ortak noktada öğretmen yetiştiren kurumlarda ve öğretmenlerin niteliğinde yetersizliklere yönelik vurgu dikkati çekmiştir. Öğretmen yetiştirme sisteminin ve öğretmen niteliğinin artırılması yönünde yapılacak çalışmaların sağlıklı nesillerin yetişmesi için hızlandırılması ve desteklenmesi önerilmiştir.

Sonuç bildirgesi hazırlanan bu rapor bir önceki çalıştay sonuçlarından yola çıkılarak Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği- OMEP Türkiye Milli Komitesi olarak Gazi Üniversitesi 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi’de “İyi Bir Başlangıç İçin Öğretmen Niteliği” Çalıştayı olarak önerilmiştir. Önerisi kabul edilen çalıştayda hizmetteki öğretmen niteliği ve hizmet öncesi öğretmen niteliği başlığında iki farklı oturumda katılımcılarla tartışma yapılarak sorunlar ortaya konulmuş ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri getirilmiştir.

Öğretmen Adaylarının Gözü ile Öğretmen Nitelikleri Çalıştay grubuna 19 öğretmen adayı ve iki öğretim elemanı katılmıştır. Öncelikle öğretmen adayları ile öğretmen yeterliliklerinin ne olabileceğine ilişkin beyin fırtınası yapılmış. Ardından okul-aile- toplum ilişkileri ile ilgili yeterlilikler, kişisel yeterlilikler ve mesleki yeterlilikler şeklinde konu başlıkları belirlenerek öğretmen adaylarının gözü ile öğretmen yeterlilikleri raporu oluşturulmuştur. (Ek1. Öğretmen Adaylarının Gözü ile Öğretmen Nitelikleri Çalıştay Raporu)

Hizmetteki Öğretmenlerin Gözü ile Öğretmen Nitelikleri Çalıştay grubuna Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan farklı kıdem yıllarına sahip 20 okul öncesi öğretmeni ve 4 öğretim elemanı katkı sunmuştur.  Öncelikle hizmetteki öğretmenlerin yeterliliklerinin ne olabileceğine ilişkin beyin fırtınası yapılmış ardından mesleki yeterliklere ilişkin ve kişisel gelişime yönelik sorunlar ortaya konulmuş ve çözüm önerileri getirilmiştir. (Ek2. Hizmetteki Öğretmen Nitelikleri Çalıştay Raporu)

Hizmet öncesi öğretmen eğitimi ile ilgili olarak okul öncesi öğretmenliği lisans programı bulunan üniversiteler bünyesinde uygulama anaokullarının açılarak, sınıf içi çalışmaların bu kurumlarda gerçekleştirilmesine yönelik öneri dikkati çekmiştir. Ayrıca okul öncesi öğretmenliği lisans programı açma ölçütlerinin gözden geçirilerek öğretim elemanı sayısı ve niteliğinin belirlenmesi ve stajyer öğretmenlik sürecinde üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği programları ile MEB bağımsız anaokulları ile işbirliği içerisinde bir yıllık bir stajyerlik sürecinin tamamlanması yönelik öneriler önemli bulunmuştur. Ayrıca üniversite giriş sınavında öğrencilerin mesleki yeterlilik ve ilgilerine göre yerleştirilebilecekleri bir modelin oluşturulması öğretmen adayları tarafından önerilirken kişisel gelişim boyutunda sosyal sorumluk projelerine dikkat çekmişlerdir.  Getirilen tüm bu önerilere bakıldığında hizmet öncesi öğretmen niteliğinde uygulamaya yönelik tedbirlerin alınması ve yapılan uygulamaların sahada karşılaşacakları süreçlere örnek olacak şekilde planlaması önemini ortaya koymuştur.

Hizmetteki öğretmenin mesleki yeterliliği noktasında okul içinde öğretmenlerin meslektaşları iletişimini artırmak için meslektaşlar arası sınıf içi uygulamaların paylaşımının sağlandığı nitelikli bir platform oluşturulması önerisi dikkat çekicidir. Öğretmenler okul öncesi eğitim alanında görev yapan herkesin özellikle yöneticilerin okul öncesi eğitim alanında desteklenmesi ve belli aralıklarla bu eğitimlerin tekrar edilmesi hususunda öneri getirmiştir. Yine bu oturumda da öğretmen adayının seçiminde kişisel yeterliliğe bakılması ve öğretmenlerin belirli aralıklarla mesleğe uygunluğunun değerlendirilmesi konusu dile getirilmiştir. En çarpıcı önerinin ise öğretmenlerin öğrenme merakını devam ettirmesi, iç motivasyonunu yüksek tutması, öğretmenlerin kendilerini değerli hissetmeleri ve yeniliğe ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla “Okul Öncesi Öğretmen Kongresi” yapılmasının öğretmenler tarafından istenmesidir. Getirilen bu öneri ile hizmetteki öğretmenin kendi mesleki gelişiminde her ne kadar meslektaşlarına ihtiyaç duysa da uzmanlar ile çalışmanın değerinin daha yüksek olduğuna işaret etmektedir.

 

Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği-OMEP TÜRKİYE Milli Komitesi

Yönetim Kurulu Adına,

Dr. Serap Erdoğan

Başkan