Matematik Çalışmaları

Ana Sayfa/Matematik Çalışmaları
Matematik Çalışmaları 2017-11-12T17:47:40+03:00

Bu araştırmada sayı ve işlemler ile ilgili eğitim materyallerinin okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerisine etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırma sürecinde sayı ve işlemler ile ilgili eğitim materyalleri öğretmen ve araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Uygulama sürecinde çocukların dört hafta boyunca haftada iki saat sayı ve işlemleri içeren eğitim materyalleri ile öğretmen müdahalesi olmadan oynamaları sağlanmıştır. Matematik eğitim materyalleri ile ilgili yapılan gözlem sonucunda;

  • Çocukların materyalleri anlamasında rehber olarak öğretmenin önemli olduğu ve çocukların matematiği anlamasında yetişkin desteğinin etkili olduğu ortaya çıkmıştır.
  • Öğretmenin çocuklara problem çözmeye yönelik düşündürücü sorular sormasının çocukların farklı akıl yürütme stratejileri bulmalarını yardım ettiğini göstermiştir. Bu da öğretmenin rehber rolünün çocukların bireysel farklılıklarını sergilemesini kolaylaştırmıştır. Bu bağlamda öğretmenler çocukların problem çözme yöntemlerini gözlemlemeli, onları anlamalı ve bu bilgiyi eğitim planındaki bir sonraki etkinliğe karar verme aşamasında kullanmalıdır.
  • Çocukların eğitim materyalleri ile oyun oynarken yapılan gözlemler sonucunda, akıl yürütme stratejilerinin birbirlerinden farklı olduğu ve öğretmenin çocukların bireysel farklıklarına dikkat etmesi gerektiği görülmüştür. Çocukların dış dünya ile gerçekleştirdikleri etkileşim kendi bedensel, zihinsel, sosyal, duygusal özelliklerine ve yaşantılarına bağlı olarak değişmektedir. Bunun sonucu olarak bireylerin öğrenmeleri de farklılık göstermektedir.
  • Çocukların matematik eğitim materyalleri ile ilgili yapılan gözlem sonucunda eğitim materyallerinin kullanımı sırasında çocukların birbirlerini izleyerek de öğrendikleri görülmüştür. Okul öncesi dönemde akranları ile sağlıklı ilişkiler kuran çocukların bilişsel gelişimlerinde uzun vadede olumlu kazanımlar elde etmektedirler. Akranları ile iletişim kuran ve bir problem çözen çocukların daha kolay çözüm ürettikleri görülmektedir.

Bu sonuçlar şu başlıklara bize götürmektedir;

  • Zengin öğrenme ortamlarının hazırlanmasında öğretmenlerin matematiğe ilişkin olumlu tutuma sahip olması gerekir.
  • Öğretmenler eğitim programına ek olarak basitten zora doğru matematik konularına yer verdiği bir program hazırlayabilirler. Bu programı eğitim materyalleri ile destekleyebilir.
  • Çocuklar bu dönemde yaparak yaşayarak, deneyerek öğrenmeler gerçekleştirdiklerinden materyallerin bu bağlamda önemi yadsınamaz.
  • Öğretmen çocukların matematik becerilerini destekleme sürecinde çocukların hazır bulunuşluklarını ve öğrenme ilkelerini dikkate alarak bir yol haritası çizmelidir.
  • Eğitim materyallerin ilgi çekici olması çocukların odaklanma ve oynama süresini artıracağından materyallerin planlanması, geliştirilmesinde çocukların ilgi, istek ve düzeylerine dikkat edilmelidir.

Araştırmacılar
Dr. Serap Erdoğan
Uzman Nurbanu Parpucu
Dr. Menekşe Boz