Yönetim Kurulu

Ana Sayfa/Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu 2021-05-27T15:35:00+03:00

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Serap ERDOĞAN

Başkan
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Seçil ÇELİK

Genel Sekreter
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

Ülkü Büşra Ülkü AKIN

Sayman
Şehit Muhammed Yalçın Anaokulu

İlknur ÖNCÜLER

Yazman
Avukat Mail Büyükerman Anaokulu

Dr. Türker SEZER

Asıl Üye
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Gölköy Kampüsü, BOLU

Gözde TOMRİS

Asıl Üye
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı

Yasemin ÇELİK

Asıl Üye
Eczacı Faruk Erden Anaokulu